Elyse Bobczynski
Elyse Bobczynski
Year: Jr.
Hometown: San Diego, Calif.